Regulamin płatności online

I. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu 
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://fitnesselement.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie. 
 • Sprzedawca – SOLO Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Warsztatowa 8, NIP 7642402100
 • Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym. 
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem https://fitnesselement.pl 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 • Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
 • Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu. 
 • Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem https://fitnesselement.pl 
 • Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie. 

II. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności: 
  • Usługi bezpłatne takie jak: 
   • Darmowa wiedza w artykułach 
   • Komunikator czat 
   • Moduł komentarzy/opinii 
   • Formularz kontaktowy 
   • Formularz zamówienia 
   • Konto użytkownika 
  • Usługi płatne takie jak: sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna 
 • Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje: suplementy diety, odżywki, akcesoria, karnety na siłownię 
 • Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym towarze na stronie https://fitnesselement.pl. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonych na stronach serwisu, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres: biuro@fitnesselement.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 690 180 805. 
 • Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy biuro@fitnesselement.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 690 180 805. 
 • Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. 
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu. 
 • Zakup karnetów na siłownię odbywa się za pośrednictwem systemu eFitness.pl, zakup pozostałych produktów odbywa się na stronie sklepu. 
 • Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji. 
 • W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje: 
  • wyboru produktu lub usługi, 
  • wyboru sposobu dostawy, 
  • wyboru sposobu płatności. 
 • Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu. 
 • Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. 
 • Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia 
 • Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców sklepu. 
  • częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia. 
  • całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia. 
 • Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą: 
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, 
  • braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru, 
  • braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty. 
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu lub paragon. 
 • Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości. 
 • Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz dostępny w serwisie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@fitnesselement.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 690 180 805. 
 • Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: biuro@fitnesselement.pl 

IV. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 • Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki. 
 • Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek VAT. 
 • Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia. 
 • Sklep ma prawo do: 
  • zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie, 
  • wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu, 
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, 
  • wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu. 
 • Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen. 
 • Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 
  • płatność gotówką (przy odbiorze osobistym) 
  • przelew elektroniczny 
  • przelew tradycyjny bankowy 
  • PayU 
  • Blik 
  • płatność kartą 

V. Terminy realizacji

 • Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze sklepu lub do osobistego odbioru przez Użytkownika. Czas ten wskazany jest w dniach roboczych. 
 • W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 
 • Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie. 
 • Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik. 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy jest wyłączone m.in. w przypadku: 
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy 
  • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych 
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 
  • w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia 
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, 
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 
  • w których Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji 
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy. 
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na naszej stronie lub w formie pisemnej na adres email: biuro@fitnesselement.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru. 
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. 
 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. 
 • Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”. 
 • Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
 • Zwrot towaru następuje na adres: Fitness ELEMENT Club, Piła 64-920, ul. Wyspiańskiego 29 
 • Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu lub potwierdził jej odesłanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności. 
 • Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta. 
 • Konsument/Konsument-przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia, wysyłki towaru. 

VII. Reklamacje

 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad 
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Konsumenta-Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. 
 • Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza reklamacji umieszczonego w naszym serwisie albo w formie pisemnej na adres email: biuro@fitnesselement.pl lub pocztą tradycyjną z reklamowanym towarem na adres: Fitness ELEMENT Club, Piła 64-920, ul. Wyspiańskiego 29 wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady. 
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument lub Konsument-Przedsiębiorcy powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu, dowód zapłaty, korespondencję mailowa lub inny dokument poświadczający zakup towaru w naszym Sklepie. Towar fizyczny należy dostarczyć lub przesłać na adres Sklepu Fitness ELEMENT Club, Piła 64-920, ul. Wyspiańskiego 29. 
 • Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady towaru: 
  • Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy. 
  • Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego. 
 • W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu. 
 • Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji. 

VIII. Konto użytkownika w systemie

 • Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, samodzielna edycję danych Użytkownika w Koncie. 
 • Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie. 
 • Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email. 
 • W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: biuro@fitnesselement.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie. 

IX. Warunki techniczne

 • Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych: 
  • Aktywne konto poczty elektronicznej; 
  • urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www; 
  • akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej; 
  • obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej. 
  • Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem. 

X. Dane osobowe i polityka cookies

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Usługodawca. 
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie. 
 • Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu. 

XI. Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą. 
 • Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem oraz Konsumentem-przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub Ustawy o prawach Konsumenta. 
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 • Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platformy ODR – interaktywnej strony internetowej stanowiącej jeden punkt dostępu dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących poza sądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 • Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 • O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 
 • Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu. 

Data publikacji regulaminu: maj 2024 r.


Nasz adres

Fitness ELEMENT Club

ul. Wyspiańskiego 29 (market ALDI), 64-920 Piła

e-mail: biuro@fitnesselement.pl

 

+48 690 180 805

Godziny otwarcia

Zapraszamy do Fitness ELEMENT Club przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę

Klub czynny całodobowo.

Użytkownicy kart partnerskich (Multisport, Fitprofi, Medicover, PZU Sport i BeActive) wejście tylko w godzinach pracy obsługi klubu, z uwagi na konieczność fizycznej weryfikacji tożsamości. Wchodząc do obiektu prosimy skorzystać z domofonu zamontowanego po prawej stronie śluzy.

Obsługa klubu

poniedziałek - piątek

09:00 - 20:00

sobota - niedziela

09:00 - 12:00